Hiszpańska Narodowa komisja do walki z manipulacją sportowymi zawodami i nadużycia ze stawkami (CONFAD) zatwierdziła nowy plan walki z ich meczami na 2020/2021 rok w odniesieniu do hiszpańskich zakładów sportowych.Plan składa się z 21 środki, zorganizowany w czterech obszarów działań, w tym analizę i diagnostykę, ujawnienie informacji i świadomość, kontrola i monitoring, a także nauka obowiązujących przepisów i operacji.W ramach elementu analizy i diagnostyki КОНФАД dąży do poprawy wiedzy, związane z manipulacji sportowymi zawodami, w czasie, gdy obszar rozpowszechniania informacji i podnoszenia świadomości będzie koncentrować się na tym, aby pokazać tych, którzy pracują w branży sportowej, z odpowiednimi ramkami.W ramach kontroli i monitorowania КОНФАД będzie dążyć do poprawy monitorowania istniejącego obecnie działalności i wspieranie rozbudowy kanałów przekazywania informacji.W końcowej obszaru podstawy prawne będą aktualizowane tak często, jak to konieczne, z uwzględnieniem zmian i innowacji technologicznych."Rosnące znaczenie i stała ewolucja manipulacji sportowymi zawodami i oszustwa ze stawkami wykazują potrzebę skutecznego podejścia w walce z tym procederem" - powiedział Mikael Arana, dyrektor departamentu regulacji gier Ministerstwa konsumpcji. sintesis de la pelicula 21 black jack.