Partie rządzące апана obecnie uzgodniły dziewięć z 11 najważniejszych pytań, dotyczących wdrażania branży kasyn w tym kraju, w tym kluczowe pytanie o to, ile ośrodków powinno być dozwolone w początkowej fazie liberalizacji, według informacji uzyskanych na posiedzeniu kierownictwa grupy w poniedziałek.Na poprzednim spotkaniu 27 marca oni uzgodnili tylko pięć z 11 punktów, a głównym kompromisem było to, że teraz zgodzili się z tym, że początkowo powinno być trzy kurortu.Starszy partner w koalicji Liberalno – demokratyczna partia (ЛДП), chciałem cztery lub pięć na pierwszym etapie; młodszy partner Комейто chciał dwa lub trzy.relatywna granica strefy gier w takich kurortach – a mianowicie 3% całkowitej powierzchni piętra-został zatwierdzony na podstawie oferty ЛДП.Ponadto, zgodnie z sugestiami największej partii rządzącej, władzom będzie mieć szansę, aby dostosować plany do kompleksowych ośrodków, odpowiednich dla ich regionów.Ponadto, dla planów sporządzonych na poziomie miast, potrzeba tylko zgody burmistrza; plany te, sporządzone na poziomie prefektur, wymagają zgody miejscowego gubernatora i lokalnego zgromadzenia.s na posiedzeniu w poniedziałek jednym z różnic od sesji 27 marca było to, że projekt Ustawy o zintegrowanych ośrodków (IR) powinien być rozpatrzony przez parlament, przez siedem lat po jego akceptacji, a nie za pięć lat, jak proponowano wcześniej.stały w biznes planie i konkurencyjny na arenie międzynarodowej.Комейто podkreślił ostrożność i znaczenie zarządzania ryzykiem przy wyborze operatorów i miejsc.Okres ten stanowi grupę świąt narodowych w okresie wiosennym, które trwają w ciągu tygodnia, a w tym roku trwa od końca kwietnia do pierwszych dni maja.W LDP sugerowali, że sufit powinien być odpowiednikiem 47 dolarów USA, co stanowi około 5 000 JPY hollywoodzki amfiteatr w kasynie Luke Bryan. n podatkowa temat GGR, która pozostaje obszarem sporów, rząd zaproponował, aby to albo została ustalona na poziomie 30 procent, albo działała na ruchomej skali w zakresie od 30 do 50 procent GGR.W ЛДП uważają, że taki podatek powinien być stały, ale poniżej 30 procent od roku Комейто nie wyznaczył procent, ale zgadzam się z zasadą ruchomej skali. qual o melhor jogador de poker do mundo.