jeszcze jedno wydanie, VnExpress, wcześniej podawał, że inwestycje kapitałowe w inne projekty w specjalnych administracyjnych strefach ekonomicznych (САЭЗ) – lub projekty infrastrukturalne, związane z takimi obszarami, – będą brane pod uwagę przy obliczaniu minimalnego kapitału, który inwestor musi zapłacić w ramach projektu infrastrukturalnego kasyno. uwielbiam jackpoty automat.