Firma ong Kong Listing International poniosła stratę w wysokości 701,5 mln dolarów hongkońskich (90,3 mln dolarów USA) w 2018 roku w porównaniu z zyskiem prawie w 505,1 mln dolarów hongkońskich w roku poprzednim.czynniki przyczyniające się do oczekiwanego dochody strat za 12 miesięcy 2019 roku, obejmowały: "zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej"; "utrata wartości środków trwałych"; "spadek przychodów i wzrost kosztów finansowych"; a także "zwiększenie odpisów amortyzacyjnych w związku ze stopniowym otwieraniem różnych obiektów i rezerwy pod utrata wartości handlowej i innych należności". epiphone kasyno vs rickenbacker 330.