Alan Morgan odszedł ze stanowiska dyrektora zarządzającego Rank Group Retail.Operator obserwował konsekwentny spadek ich sprzedaży detalicznej przychodów, informując o spadku o 6% w ujęciu rocznym, za 16-tygodniowy okres zakończony dnia 14 października.Marka Rank Group Mecca w tym samym okresie zmniejszył sprzedaż detaliczną na 5%, pomimo wzrostu o 6% dla kanałów cyfrowych.Morgan dołączył do Rank w 2016 roku, aby zarządzać detalicznych biznesem Mekki i kierował całkowita jednostka sprzedaży detalicznej w wielkiej Brytanii od 2017 roku.Tymczasem za sześć miesięcy zakończonych 31 grudnia Rank Group poinformowała o wzroście cyfrowych przychodów o 16%, ale zobaczyłam spadek przychodów ogółem o 2%, głównie z powodu swojej sprzedaży detalicznej i pracy w kasynie.Dyrektor generalny John O ' Reilly będzie wykonywać codzienne obowiązki Morgana, dopóki następca nie będzie wymieniony.Morgan powiedział: "spędziłem bardzo emocjonujące trzy lata z Rangi i czuję, że teraz jest odpowiedni czas dla nowego połączenia."O ' Reilly powiedzial: "Alan odegrał ważną rolę w instrukcji planem transformacji na całym jednostki organizacyjnej, a on opuszcza Rangi z naszymi najlepszymi życzeniami na przyszłość." casino ho chi minh city.