W ujęciu rocznym wskaźnik pokazał wzrost o 28-ty miesiąc z rzędu, co stanowi wzrost o 232,10 ustępu, lub na 75,3 proc., w porównaniu do stycznia 2017 roku river spirit kasyno i ośrodek. w styczniu 2018 roku sześć z 12 światowych producentów urządzeń zabawowych, monitorowanych indeksem, poinformował o miesięcznym wzroście cen akcji.Wśród sześciu, które poinformowały o spadku cen akcji, trzy opublikowali dwucyfrowe liczby opadania.GEM-to organizacja non-profit międzynarodowa stowarzyszenia, reprezentujący producentów i dostawców elektronicznych urządzeń do gier, systemów gier online-technologii, kluczowych komponentów, a także dodatkowych produktów i usług dla branży gier. kiedy poker roomy zostaną ponownie otwarte.