xpenses za sześć miesięcy do 30 czerwca faktycznie spadły o ponad 20 procent w ujęciu rocznym, do PHP8,1 mld prix d'une malette de poker.