zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed wniesieniem pozwu w imieniu firmy, akcjonariusze muszą okazać żądanie rady nadzorczej, albo wyjaśnić, dlaczego taki wymóg byłby bezużyteczny.Akcjonariusze twierdzili w skardze, że taki wymóg byłby bezużyteczny ze względu na brak niezależności zarządu Wynn Resorts. mystic lake kasyno parkowanie samochodu.