aming services firm Success Dragon International Holdings Ltd ostrzegła inwestorów, że jej strata za rok zakończony 31 marca 2018 roku, będzie prawdopodobnie więcej, niż początkowo prognozowano.To jest wynikiem straty z tytułu utraty wartości, związanego ze zmienionym oceną jego inwestycje związane z energetyką biznesu, z siedzibą w USA.ragon Success zaznaczył, że ponieważ strata z tytułu utraty wartości był "неденежным ze względu na swój charakter, bezpośredniego wpływu na przepływy z działalności operacyjnej grupy nie będzie". rejs statkiem po sawannie ga.